ปริมาณวัสดุต่อตารางเมตร งานบำรุงรักษาทาง
ลำดับ ลักษณะงาน วัสดุที่ใช้ หมายเหตุ
1 ประซ่อมผิวทาง (Skin patch) 1. ยาง TACK COAT (CRS - 2 0.3  ลิตร)  
    2. COLD MIXED (หินผสม  0.077 ม3.  
         ยาง  CMS - 2  6.15  ลิตร)  
2 ชุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) 1. หินคลุก 0.20  ม3. (แน่น) x 1.6  = 0.32 ม3.  
         (หลวม)  
    2. ยาง PRIME COAT (CSS-1  1.4  ลิตร)  
         ยาง CMS - 2  6.15  ลิตร)  
3 งานแบผิวทาง (Slurrt  Seal) 1. หินฝุ่น  10  กก. ฅ0.007  ม3.  
    2. ยาง CSS - 1h  1.4  ลิตร  
    3. ซีเมนต์  0.08  กก.  
4 งานผิวทาง  SST 1.ยาง CRS - 2  1.4  ลิตร  
    2. หิน  1/2"  15  กก. (0.01  ม3.)  
5 COLD MIXED 1. หินผสม  0.077  ม3.  
    2. ยาง  CMS - 2   6.15  ลิตร  
6 PRIME COAT ยาง  CSS-1  1.4  ลิตร  
7 TACK COAT ยาง  CRS-2   0.3  ลิตร  
8 งานตีเส้นจราจร (สีธรรมดา) 1. สีพ่นถนน  0.48  กก.  
    2. ลูกแก้วโรยทับหส้า  0.45  กก.  
    3. น้ำยาสำหรับผสม และล้างเครื่องมือ 0.09  ลิตร  
ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน  สำนักชลประทานที่ 2