:: ประวัติโครงการ
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: โครงสร้างองค์กร
:: พื้นที่รับผิดชอบ
:: โครงการกิ่วคอหมา
:: แผนผังเว็บไซต์ Site Map

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าอวยพรและขอพรจาก นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 และคณะผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 2 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2557More >>

การดูงานหลักสูตรการศึกษาดูงาน ชลประทานของผู้นำชุมชนและผู้นำ เกษตรกร ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 9 มิ.ย.54 More >>

ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 8 /2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 54 More >>

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 2
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 4 .ค. 2554   More >>

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 1
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันอังคารที่ 3 .ค. 2554
  More >>

โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2554 ณ บริเวณบ้านพักรับรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยมีพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา เพื่อขอพร More >>

ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 7 /2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 54     More >>
 

สำนักชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2554 ณ บริเวณบ้านพักรับรอง สำนักชลประทานที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเพื่อขอพร More >>

ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 6 /2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค. 54 
    More >>

กิจกรรมการออกกำลังกาย วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 More >>

การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานโครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554
More >>

ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 5/2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.. 54  More >>
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอารามหลวงวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 More >>
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ำชลประทาน วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 More >>
การประชุมการจัดทำ Site visit เพื่อหาข้อมูลในการเตรียมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 More >>
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมกิจกรรม"พิธีเปิดป้ายห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียนฯ และงานเมืองมายนิทัศน์ตลาดนัดวิชาชีพ
และชุมชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.54 More >>
ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมงาน "อำลา อาลัย ชคบ.วิทูรย์ ฐิติธนภัค" ในวันพุธที่ 3 ก.พ. 54   More >>
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง ดูงานโครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.. 54 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่4/2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 54  More >>
  กฟผ. ขอจัดทำ site visit และขอใช้ห้องประชุม และเข้าพื้นที่โครงการชลประทานเพื่อหาข้อมูลในการเตรียม งานก่อสร้างในวันพุธที่ 26 ม.ค.54 More >>
บท.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา, บงคบ.กิ่วลมกิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมงานและมอบของขวัญ
ในงานวันเด็กเห่งชาติ 2554 จัดโดย องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแลง จ.ลำปาง ในวันที่ 7 ม.ค.54 More >>
ฝสบ.คบ.4 , บท.คบ. และ บง.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานปีใหม่ ของ
โครงการฯ แม่วัง จ.ลำปาง ในวันที่ 6 ม.ค. 2554 More >>
บท.คบ. และเจ้าหน้าที่ โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
เขาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ณ ศาลหลักเมือง
อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 23 ธ.ค.53 More >>
ฝจน.คบ., บท.คบ., และ บง.คบ. โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
พร้อมเจ้าหน้าที่นำกระเช้าดอกไม้มาสวัสดปีใหม่ ผอ.คบ.แม่วัง
โดยมี ฝชก.และ ฝวศ.คบ.แม่วังเป็นตัวแทนของโครงการ
รับมอบกระเช้า ในวันที่ 23 ธ.ค.53
More >>
ฝจน.คบ., บท.คบ.,และ บง.คบ.โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
พร้อมเจ้าหน้าที่นำกระเช้าดอกไม้มาสวัสดีปีใหม่
ผอ.คน.2 และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 ธ.ค.53 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่3/2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.2553  More >>
ประชุมร่วมวางแผนการเพาะปลูกและการส่งน้ำฤดูแล้งปี
53/54 ณ ห้องประชุม อบต.นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา
อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 16 ธ.ค.2553 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่1/2554 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 27 ต.ค.2553  More >>
ผส.ชป.2 ให้การต้อนรับ
คณะสือมวลชนในจังหวัดลำปาง ดุงานเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา สำนักชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง  More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่10/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 27 ต.ค.2553  More >>
คณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 110 คน จากโรงเรียนป่าแดงห้วยหลวง จังหวัดเชียงราย
ขอดูงานและทัศนศึกษาเขื่อนกิ่วลม 8 ตุลาคม 2553  More >>
โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา ต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2553  More >>
งานแสดงมุฑิตาจิต ของผู้เกษียรอายุราชการ โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ บ้านพักรับรอง วันที่ 27 กันยายน 2553 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 9/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น.  More >>
ท่าน ผส.ชป.2 นายวีรชัย วราภาสกุล ตรวจเยี่ยม
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา โดย ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ให้การต้อนรับ
ใน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 More >>
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน
โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา  More >>

ฝจน.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ทำ การทดสอบความเร็วกระแสน้ำแม่น้ำวัง
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
สะพานเขื่อนกิ่วลม เวลา 06.00 น. More >>

ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 8/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2553  More >>
การอบรม "การวัดน้ำชลประทาน" ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 More >>
  ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 7/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2553 More >>
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย ในวันที่ 22 ก.ค.53 More >>
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2553 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 6/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 More >>
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำตาม
รัฐธรรมนูญปี 2550 ณ บ้านพักรับรอง โครงการฯกิ่วลม-
กิ่วคอหมา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 More >>
โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ
และ บริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนา กรมชลประทาน
ครบรอบ 108 ปี ณ บริเวณบ้านพักรับรอง สำนักชลประทานที่ 2
More >>
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิวิญญาภาพ
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553
ณ โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 5/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 More >>
ฝจน.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานการ ประชุม หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ในเขตรับผิดชอบของ โครงการฯ หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี 2553 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553 More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 4/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2553 More >>
โครงการฯกิ่วคอหมา จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการโครงการฯ More >>
สำนักชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2553 ณ บริเวณบ้านพักรับรอง สำนักชลประทานที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเพื่อขอพร More >>
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิติการโครงการ "คมนาคมปลอดภัย สังคมไทย
เป็นสุข" โดยสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 เชียงใหม่ กรมเจ้าท่า
ณ โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา วันที่ 1 เม.ย.2553  More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 3/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันที่ 29 มี.ค. 2553
More >>
(สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง) โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ ดูงาน
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553
More >>
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 2
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

ในวันพุธที่ 24 มี.ค. 2553
More >>
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน รุ่นที่ 1
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

ในวันอังคารที่ 23 มี.ค. 2553
More >>
ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา
ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการชลประทาน
จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 4 มี.ค. 2553
More >>
ประชุมโครงการฯ ครั้งที่ 2/2553 ณ อาคารเอนกประสงค์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ในวันที่ 26 ก.พ. 2553

More >>
ฝจน.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับคณะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ในวันที่ 17 ก.พ. 2553

More >>
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
More >>
ท่าน ผส.ชป.2 ตรวจเยี่ยมโครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา
วันที่ 9 ก.พ.2553

More >>
ผอ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ
บริษัทที่ปรึกษา บ.วายพีฯ เรื่อง ผลงานความก้าวหน้าการศึกษาโครงการฯ วันที่ 8 ก.พ.53
More >>
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ร่วมกับ โครงการชลประทานลำปาง จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
วันที่ 9 ม.. 2553 ณ ม.ราชมงคลล้านนา จ.ลำปาง
More >>
ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่
วันที่ 30 ธ..52 ณ ที่ทำการโครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมา
More >>